Jag kan nås via mail: 
rakel.ch@telia.com

eller via telefon: 
mobil    070 - 280 25 00